Do you want to change the world? Let's do it together. Get in touch contact@globalhappypeople.se

Att kommunicera hållbarhet

CSR, ansvarstagande och hållbarhet är mer aktuellt än någonsin. För många företag och organisationer känns det helt naturligt att redovisa en helhetssyn; att ekonomi, miljö och socialt ansvar hör ihop och utgör självklara delar i verksamheten. För andra är det nyvakna intresset från kunder, partners, aktieägare, myndigheter och media en överraskning.
 Ansvarstagande och hållbarhet kan inte läggas på som en image. Det måste vara förankrat i företagets kärnverksamhet. Det måste leva i varumärkets gener.

Du kan sitta på nya möjligheter utan att veta om det

Ett genomtänkt och långsiktigt arbete förstärker bilden av varumärket.
 Lättvindiga och dåligt förankrade insatser kan lätt slå tillbaka och skada varumärket. Ansvarstagande och hållbarhet handlar inte främst om kommunikation. Det går att förpacka smarta budskap för att framstå som ansvarstagande, men det håller aldrig i längden.
 Att kommunicera det som faktiskt görs är däremot att ta tillvara sina investeringar. Det bygger stolthet internt och inspirerar andra att följa efter. Så ser vi på kommunikation och hållbarhet.

Lyssna på vår CSRPOD

Hösten 2014 startade vi en podcast för dig som vill veta mer om CSR, ansvarstagande och hållbarhet.
Här möter du människorna som arbetar med frågorna; ledarna för nätverken, mediafolket som bevakar området, experterna som utreder frågorna, företagsledarna som fattar besluten i vardagen och debattörerna som har koll.
Programledare är Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg.

Besök CSRPOD:ens webbsida

Kontakta oss

Vi träffar dig gärna och pratar om kommunikation och hållbarhet. Kontakta oss så bokar vi en tid.